1. ÜLDSÄTTED

Käesolevad Kulinaaria OÜ (edaspidi: müüja) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Mariin Cateringist ostmisel internetiaadressilt (edaspidi: Mariin Catering). Toodete müüja on Mäesalu Kohvik OÜ, aadress Saku 15 , Tallinn 11314, registrikood 10041655, tel 56628079, e-posti aadress info@mariincatering.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Mariin Catering toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.mariincatering.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse c ajal kehtinud tingimused.
Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
Klient nõustub Mariin Catering tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
Mariin Catering veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
Tellimus tuleb esitada hiljemalt kella 12.00-ks 2 tööpäeva enne tellimuse kätte saamist. Näiteks soovides tellimust kätte saada laupäeval, tuleb tellimus esitada hiljemalt neljapäeval.
Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.
Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
Mariin Cateringi toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust sõlmitud lepingust taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punktile 4), väljaarvatud punktis 2.10 toodud juhul.
Mariin Cateringi kontaktandmed on: e-post info@mariincatering.ee tel 56628079

2. TELLIMUSE ESITAMINE

Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.

Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay

Klient läheb „Minu ostukorv“ alla ja valib makse- ja tellimuse kättesaamise viisi: kas kättesaamine kauplusest või kulleriga. Juhul, kui tellimus toimetatakse kätte kulleriga või kui klient tellib pagaritooteid (kringlid, pitsad, ampsud), siis toimub tasumine ainult ettemaksuna.
Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri ning postiaadressi juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Müüja saadab e-posti teel kliendile makse kohta kinnituse. Kui klient e-posti teel kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil 602 4800.
Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga.
Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud.
Kui klient soovib kinnitatud tellimusest taganeda, siis saab seda teha kuni 3 (kolm) päeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades Mäesalu Kohvikule vastavasisulise kirjaliku avalduse. Müüja tagastab raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimakse tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. Hilisemal tellimusest taganemisel ei ole müüjal kohustust raha tagastada.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja -autosid ning tooted jõuavad kliendini jahutatul

3. TOOTE HIND JA TASUMINE

Toodete hinnad Mariin Cateringis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Mariin Cateringis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
Kliendil on võimalik tellimuse eest tasuda pangalingi kaudu kodulehel.
Juhul, kui juriidilisest isikust klient soovib arvet ostu eest tasumiseks, peab klient valima esmalt makseviisiks „Maksan kohe pangaülekandega…“ ja kontaktandmete sisestamisel märkima „Soovin ettemaksuarvet e-posti teel…“.
Juhul, kui klient valib kojuveo teenuse (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale kulleri tasu 10 (kümme) eurot.
Maksmine ainult kaardiga.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

Tellimuse võib kätte saada:
Aadressil Saku 15 Tallinn
Määratud piirkondades kulleriga kliendi poolt näidatud aadressile;
Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.
Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
Müüja hoiab tellimust kuni päeva lõpuni (s.o kuni 18.00).
Tellimuse kättesaamine kulleriga
Müüja pakub kojuveo teenust kulleriga Tallinnas ning Tallinna lähiümbruses (ca 10 kilomeetri raadiuses). Kojuveo teenuse kasutamise võimalikkust kontrollib süsteem automaatselt kliendi sisestatud postiindeksi alusel.
Tellimuse kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress.
Kulleriga tellimuse kättesaamisel lisandub kohaletoimetamise tasu 10 (kümme) eurot (sisaldab käibemaksu).
Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Liiklusummikutest, ajutistest teesulgudest ja teistest teenusepakkujast mitteolenevatest põhjustest tingituna võib kuller etteteatamata varem jõuda või hilineda kuni 30 minutit.
Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel kliendi asukohta, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud.
Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja.
Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek
Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arve-saatelehele.
Kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.
Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

5. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@mariincatering.ee või telefonil 56628079 Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus, toote partii tähis (kõlblik kuni kuupäev tootel) ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
Mäesalu kohvik OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Mäesalu kohvik OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.